Cyfleoedd a heriau yn y diwydiant diogelwch

Mae 2021 wedi mynd heibio, ac nid yw eleni yn flwyddyn esmwyth o hyd.

Ar y naill law, mae ffactorau fel geopolitics, y Covid-19, a phrinder sglodion a achosir gan brinder deunyddiau crai wedi chwyddo ansicrwydd marchnad y diwydiant.Ar y llaw arall, o dan y don o gyfuno seilwaith newydd a deallusrwydd digidol, mae gofod marchnad sy'n dod i'r amlwg wedi cael ei agor yn barhaus a rhyddhau newyddion a gobaith da.

newyddion (5)
newyddion (6)

Mae'r diwydiant diogelwch yn dal i fod yn llawn cyfleoedd a heriau.

1. Wedi'i yrru gan alw'r wlad am adeiladu gwybodaeth, mae gan y diwydiannau deallus a digidol ragolygon cais da.Gydag integreiddio diogelwch a deallusrwydd artiffisial, mae gan y farchnad ddiogelwch ddeallus ragolygon eang, ond mae effaith ansicrwydd fel y Covid-19 yn dal i fodoli., Ar gyfer y farchnad gyfan, mae yna lawer o newidynnau anhysbys.

2. O dan y prinder sglodion, mae angen i gwmnïau ailedrych ar faterion cadwyn gyflenwi.Ar gyfer y diwydiant diogelwch, mae'n anochel y bydd y diffyg creiddiau'n arwain at ddryswch wrth gynllunio'r cynnyrch yn gyffredinol, fel y bydd y farchnad yn canolbwyntio ymhellach ar gwmnïau blaenllaw, a bydd y mentrau bach a chanolig eu maint yn tywys mewn ton newydd o "donnau oer " .

3. Mae Security wedi dod yn duedd ehangu diwydiant.Wrth archwilio senarios glanio newydd yn weithredol, mae hefyd yn wynebu risgiau a heriau anhysbys gan gystadleuwyr. Mae pob un o'r rhain yn cyflymu cystadleuaeth y farchnad, a bydd hefyd yn cyflymu cyflymder y trawsnewidiad deallus o ddiogelwch traddodiadol yn ddeallus.

4. Gyda datblygiad AI, 5G a Rhyngrwyd Technolegau Pethau, bydd y galw am ddyfeisiau craff a deallusrwydd cwmwl yn parhau i ddod i'r amlwg, bydd anghenion defnyddwyr ac uwchraddio llwyfannau a dyfeisiau yn cael eu cyflymu. Mae'r dechnoleg fideo gyfredol wedi torri trwy'r arwyddocâd o fonitro a diogelwch traddodiadol, ac mae wedi bod yn gysylltiedig â chymhwyso miloedd o ddiwydiannau.Mae cymhwyso technoleg yn dangos cyflwr o newid cyflym!

Disgwylir y bydd technolegau a chymwysiadau fel data mawr, deallusrwydd artiffisial, a Rhyngrwyd pethau yn y dyfodol . Mae oes "Digidol yn diffinio’r byd, mae meddalwedd yn diffinio’r dyfodol” wedi cyrraedd!

Gadewch inni symud ymlaen llaw yn llaw yn 2022 a bwrw ymlaen gyda'n gilydd!


Amser post: Rhag-08-2022