Newyddion

 • Beth yw rhagolygon deallusrwydd artiffisial?

  Beth yw rhagolygon deallusrwydd artiffisial?

  Mae technoleg deallusrwydd artiffisial heddiw yn cael ei datblygu'n gyflym, ac mae'r rhagolygon datblygu yn y dyfodol yn eang iawn.Dyma rai agweddau allweddol ar y dirwedd AI: 1. Awtomeiddio: Gall deallusrwydd artiffisial gymryd lle bodau dynol i gwblhau rhywfaint o bethau ailadroddus, undonog a pheryglus...
  Darllen mwy
 • Cyfleoedd a heriau yn y diwydiant diogelwch

  Mae 2021 wedi mynd heibio, ac nid yw eleni yn flwyddyn esmwyth eto.Ar y naill law, mae ffactorau fel geopolitics, y COVID-19, a'r prinder sglodion a achosir gan brinder deunyddiau crai wedi chwyddo ansicrwydd marchnad y diwydiant.Ar y llaw arall, o dan y wa...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis camera diogelwch golwg nos

  P'un a ydych chi'n chwilio am gamera diogelwch golwg nos lliw neu gamera diogelwch awyr agored isgoch, mae system gyflawn, wedi'i dylunio'n dda yn dibynnu ar ddewis y camera diogelwch gweledigaeth nos gorau a mwyaf addas.Y gwahaniaeth cost rhwng lefel mynediad a chol pen uchel...
  Darllen mwy
 • Mae'r ffyniant deallus yn dod, pa fath o gamera diogelwch yw'r 'smart' go iawn

  Gan olrhain hanes datblygu gwyliadwriaeth fideo diogelwch, gyda gwelliant yn lefel gwyddoniaeth a thechnoleg, mae'r diwydiant gwyliadwriaeth fideo diogelwch wedi mynd trwy'r oes analog, yr oes ddigidol a'r oes diffiniad uchel.Gyda bendith yr eginol...
  Darllen mwy